Привреда

Сајт Агро портал је намењен свим пољопривредницима на територији републике Србије. Како произвођачима који живе и раде у јужној српској покрајини тако и потенцијалним пословним партнерима и откупљивачима из централне Србије који могу откупљивати квалитетне пољопривредне производе произведене на територији Косова и Метохије.

Сајт садржи базу пољопривредних произвођача која се може сортирати по општинама, реонима и делатностима које пољопривредници обављају.

Још једна корисна опција на сајту која пружа географске информације о пољопривредној подели јесте мапа пољопривредних реона по општинама које се баве одређеном граном пољопривреде.

На сајту се налазе пољопривредне вести са пратећом галеријом фотографија и линкови српских општина на територији јужне српске покрајине.


Јужна српска покрајина има врло разноврстан рељеф: састоји се од планинских венаца којим је обрубљена, а они су испресецани кланцима и доста широким долинама река Биначке Мораве, Лаба и Белог Дрима.

Косово се простире у југоисточном и источном делу Покрајине, близу моравско-вардарске долине и претежно је брдовито, тако да рудна богатства представљају главни природни потенцијал ове области, док се Метохија налази на западу и северозападу Покрајине и обилује квалитетним обрадивим земљиштем, па је тиме одређено и њено привређивање.

Међусобна географска одељеност Метохије и Косова условила је и разлику у биљном и животињском свету, тако да је за Метохију карактеристичан утицај Медитерана, па је то регија са највише примера медитеранске флоре и фауне у целој Србији, док се Косово по томе не разликује од остатка Србије.


 Привреда Покрајине се базира на локалним ресурсима.
 Метохију карактерише квалитетно обрадиво земљиште са мноштвом мањих река које одлично наводњавају овај крај.
 Осим житарица, ова област је нарочито позната по узгајању квалитетне винове лозе, свих врста воћа, кестена и бадема.
 Косово је такође познато по наведеним културама, а на рубовима косовско-метохијске котлине врло је развијено и сточарство.